Catalan English Spanish

ALDETALL en la Vanguardia


El día 11 de Julio, Aldetall estuvo presente con un articulo en el suplemento de Consultoria & Servicios del diario la Vanguardia. En este articulo explicamos resumidamente en que consiste nuestro modelo de gestión. Así empezaba nuestro artículo:

lv1407aldetall1

"Proporcionamos recursos a los comercios para que puedan competir con los grandes''


Aldetall es un modelo de gestión que tiene por objetivo ampliar los márgenes del comercio de proximidad y su profesionalización, mejorando la competitividad, optimizando los recursos disponibles e incrementando las ventas. Lydia López y Dimas Ramírez, gerentes de la empresa, nos hablan del modelo de gestión basado en el autodiagnóstico, la evaluación presencial, las acciones de mejora y la acreditación.


¿Por qué es importante promocionar el comercio de proximidad?
 

Mejorar la salud del comercio de proximidad en base a nuestra implicación en el territorio y la responsabilidad social, nos motivó a unir esfuerzos a Dimas y a mí con el objetivo de ayudar a aquellos comercios que no conocen o no tienen los recursos necesarios para poder competir con los “grandes”. Hace unos años que un pequeño comercio tuviese presencia en internet requería una gran inversión económica que no estaba al alcance de todos. Hoy en día existen muchas opciones para hacernos visibles en internet (páginas web, app, tiendas on-line…) con una inversión reducida que desde el primer día nos va a dar a conocer más allá de la calle, barrio o ciudad donde tenemos nuestro establecimiento y nos va ayudar a vender más.
 
¿Quién participa en Aldetall? ¿Trabajan con las administraciones?

El comercio de proximidad tiene un gran valor en los municipios, pero la mayoría de comerciantes no valoran lo suficiente la importancia de su actividad. Es momento de dejar de trabajar individualmente y crear alianzas con todos los agentes del municipio. Estos agentes nos pueden ayudar para ser más fuertes y competitivos. El comercio de proximidad, las promociones económicas, las asociaciones, federaciones de comercio y la Diputació han de coordinar los esfuerzos para mejorar el estado de salud del comercio y conseguir la sostenibilidad del sector con acciones conjuntas que aseguran la optimización de todos los recursos. El equipo de Aldetall está formado por más de 25 profesionales especializados y capacitados para ayudar a aquellos comercios que no conocen o no tienen los recursos necesarios para poder competir con los “grandes”. 
La Diputació de Barcelona ha validado nuestro modelo de gestión y lo subvenciona a los comercios que lo ponen en marcha.
 
¿En qué consiste el autodiagnóstico?

Sabemos que inicialmente culpabilizamos al resto del mundo sobre el estado de nuestra salud y cuestionamos el tratamiento que nos prescriben para mejorarla porque creemos que nadie mejor que nosotros puede saber lo que necesitamos. Por este motivo diseñamos el autodiagnóstico on-line. El responsable del comercio evalúa en minutos todas las áreas de su negocio y sin tener que dar explicaciones a nadie, conoce al momento el estado de salud de su comercio. Este autodiagnóstico emite un informe global del establecimiento identificando y priorizando las áreas de mejora para de esa forma optimizar esfuerzos y cuidados para mejorar en la gestión y determina que vitaminas necesita el comercio para ganar visibilidad y vender más.

 

Enlace noticia: http://www.comunicacionempresarial.net/interior.php?ida=4603
Enlace PDF: http://www.comunicacionempresarial.net/UPLOAD/lv1407consultoria.pdfLa Comptabilitat al Comerç

 

 miriam

Miriam Pallarès, anàlisi i diagnosi financer del comerç. Assessorament comptable i fiscal especialitzat. Col·laborador d'Aldetall.

 

Molts petits empresaris són de l'opinió que la comptabilitat és tan sols una obligació de caràcter mercantil i fiscal, que ha de portar-se al dia perquè no hi ha més remei. Però no tenen en compte la gran utilitat que pot tenir.

La comptabilitat, ben gestionada, és, probablement, una de les eines més importants a qualsevol negoci, ja que permet conèixer la realitat financera i econòmica del projecte, la seva evolució i tendències.

Leer más...

Com fidelitzar al teus clients

com fidelitzar els teus clients

Aconseguir un nou client és 6 vegades més car que mantenir-ne un d'antic. Aquesta afirmació és un sòlid argument per invertir en fidelitzar aquells clients que arriben al teu establiment. Com diu el conegut slògan, no és important que vinguis, sinó que tornis.

Avui us portem algunes idees i consells per a fidelitzar els vostres clients i aconseguir que tornin, cuantes més vegades millor.

Leer más...

Nova Llei de Comerç

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat mes de juliol la nova Llei de Comerç, Serveis i Fires (Llei 18/2017, d’1 d’agost). La norma vol donar resposta a les següents necessitats: d’una banda, resoldre la dispersió normativa actual en matèria de comerç; d’una altra, adaptar el marc jurídic a les noves iniciatives econòmiques i empresarials en l’àmbit de la distribució comercial i la prestació de serveis; establir mecanismes per fomentar la professionalització de l’activitat comercial i la prestació de serveis; i finalment, simplificar la regulació i reduir càrregues administratives.

La llei compila en un sol text tres dels quatre blocs normatius que conformen la legislació vigent en matèria de comerç, que es trobaven dispersos en diferents lleis: la regulació general del comerç interior, els horaris comercials, i les activitats firals. La llei no inclou la regulació dels equipaments comercials, que es continua recollint en el Decret llei 1/2009 de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. La voluntat és que aquesta tasca de compilació i sistematització contribueixi a la millora de la seguretat jurídica dels operadors comercials.

D’altra banda, la nova ordenació millora la regulació normativa ja existent en matèria de comerç, mitjançant l’actualització, sistematització i clarificació de conceptes. Aquesta tasca d’optimització s’aprecia, per exemple, en la classificació de les activitats de promoció comercial. Per primer cop, es classifiquen les activitats de promoció en dues categories netament diferenciades: l’una recull les activitats promocionals amb finalitat extintiva  (Rebaixes, venda en liquidació, saldos, i venda d’excedents o outlets), i l’altra les activitats promocionals amb finalitat incentivadora (activitats promocionals de tot tipus entre les que hi figuren les vendes amb obsequi i les ofertes conjuntes). Un altre exemple és la inclusió de les restriccions de l’activitat comercial i prestació de serveis, on es regula, entre d’altres, la venda a pèrdua. 

 La llei també facilita el desenvolupament d’instruments destinats a fomentar la professionalització de l’activitat comercial i de la prestació de serveis, amb independència de la modalitat utilitzada. En aquest sentit, es preveu que l’exercici de l’activitat comercial necessàriament requereix uns coneixements mínims sobre la normativa aplicable, en concordança amb el lloc que ocupa la persona en l’empresa o pel que fa a la utilització de les llengües oficials a Catalunya en l’atenció al públic.

Les principals novetats de la Llei de Comerç, Serveis i Fires

 • Horaris Comercials: En matèria d’horaris comercials, la llei estableix com a norma general l’obertura de 75 hores setmanals, de dilluns a dissabte (l’anterior llei catalana d’horaris preveia 72 hores/setmana). Així mateix, tenint en compte la conciliació familiar, s’estableix les 22h com a hora màxima de tancament durant els mesos d’estiu -de juny a setembre- i les 21h per la resta de l’any- d’octubre a maig-. Val a dir que es manté el nombre de dies festius d’obertura autoritzada en un total de 10: 8 a criteri de la Generalitat, prèvia consulta del Consell Assessor de Comerç, i 2 a criteri dels ajuntaments, que a més poden canviar fins a 2 dels 8 establerts a criteri de la Generalitat.
 • Municipi Turístic: Es concreta el concepte de municipi turístic. A més del supòsit general per afluència estacional de visitants,  es marquen cinc supòsits específics als que es pot acollir un municipi per ser declarat turístic a efectes d’horaris comercials: que el municipi disposi d’un bé declarat Patrimoni de la Humanitat o immoble d’interès cultural integrat en el patrimoni històric-artístic que generi una afluència anual acreditada de visitants; que aculli algun gran esdeveniment esportiu o cultural d’àmbit nacional o internacional; que disposi d’una àrea comercial que generi una afluència acreditada de visitants de fora de Catalunya; que el municipi tingui més de 100.000 habitants i  registri més de 600.000 pernoctacions; o d’una zona portuària en la que operin creuers turístics amb mínim 400 mil viatgers a l’any acreditats. D’altra banda, passa de 8 a 4 anys la revisió de la declaració de municipi turístic.
 • Rebaixes: en matèria de rebaixes, com a novetat, es deixa en mans del comerciant el moment en que vol dur a terme la venda en rebaixes. No obstant això, la llei continua recomanant realitzar les campanyes en les temporades habituals (hivern i estiu), com es ve realitzant tradicionalment aquest tipus de venda a Catalunya, i marca que anualment, abans del 30 de setembre, el Consell Assessor de la Generalitat en matèria de comerç serà l’ens responsable de recomanar les dates d’inici i de finalització de les temporades de l’any següent, atenent a les demandes del mateix sector. La llei continua regulant les condicions en què s’han fer les rebaixes (els productes rebaixats han de ser estocs propis, han d’haver estat posats a la venda amb anterioritat al mateix establiment, no poden ser productes defectuosos o deteriorats (saldos), i tampoc poden haver estat fabricats expressament per vendre en rebaixes).

 

 • Àrees de promoció econòmica urbanaes dóna especial rellevància a la possibilitat de crear entitats de col·laboració público-privada per al desenvolupament de plans estratègics dissenyats per a períodes determinats en àrees urbanes prèviament delimitades, fomentant la implantació i el desenvolupament d’àrees de promoció econòmica urbana. La normativa recull que en el termini de 18 mesos el Govern ha d’aprovar un marc regulador d’aquestes àrees per fer-ne possible la implantació. La nova llei, també recull el foment del model d’economia circular en l’activitat comercial.

 

 • Venda o oferiments de productes a domicili: en relació a la venda o oferiment de productes a domicili, per primera vegada s’introdueix la prohibició d’oferir i vendre productes o serveis mitjançant visites a domicili, trucades o missatges de telèfon si no han estat prèviament sol·licitats o acceptats pels seus titulars o residents. En aquests casos, cal acreditar documentalment aquesta acceptació prèvia. En aquest sentit, la llei contempla la creació de fitxers comuns d’exclusió, on es poden inscriure les persones que no volen rebre ofertes de productes i serveis tant de forma presencial com per telèfon. Per altra banda (en aquest cas només és publicitat), les bustiades es podran realitzar sempre i quan els particulars no hagin manifestat la seva oposició a rebre’n. Cada tramesa haurà d’informar dels mitjans per oposar-se a seguir-les rebent.

 

 • Zones de degustacióper primer cop, es regula la possibilitat que els comerços dedicats a la venda de productes d’alimentació puguin instal·lar una zona de degustació en el seu establiment. Sobre aquesta qüestió, i per tal de garantir la competència lleial amb els restaurants i bars, la llei marca un límit en l’espai dedicat a zona de degustació (33% del total de la superfície de venda de l’establiment, però en cap cas es podrà superar els 30m2). Alhora el titular de l’establiment haurà de disposar del carnet d’artesà alimentari o mestre artesà i comercialitzar productes propis o bé procedents d’una empresa artesanal alimentària. En aquest supòsit, la llei contempla que els ajuntaments, per mitjà d’ordenança municipal, podran modificar aquesta limitació en un 20% tant per incrementar-la o reduir-la, a excepció de Barcelona que es regularà segons el que estableix la seva Carta Municipal.
 •  
 • Font CCAM

¿Quieres fidelizar a tus clientes?

 

¿Quieres fidelizar a tus Clientes?

Algunas cosas que te ayudaran a conseguirlo

 

996185 203236763133249 360222268 n


 

 • Haz que se sientan únicos.
 • Salúdales cuando entren en tu comercio.
 • Dirígete a ellos por su nombre, si no lo sabes, cuando les cobres si te pagan con tarjeta léelo y aprovecha para despedirte mencionando su nombre.
 • Identifica el nombre en tu vestuario y el del personal del establecimiento, dirigirse al interlocutor por su nombre acorta la distancia entre vendedor y comprador.
 • Vive el presente y cuando estés con un cliente trátalo como si fuera el único cliente que tienes.
 • No debes tratar a todos los clientes de la misma forma, aprende a identificarlos realizando algún curso y aplica lo aprendido cada dia.
 • Nunca vendas algo que está en mal estado. Si lo haces no tendrás que tirar el producto pero perderás un cliente que además hablará de ti mal a todos los que pueda. ¡y eso sí que te saldrá caro!
 • Repasa bien el cambio antes de entregarlo al cliente, si le das cambio de menos y se da cuenta pensará que quieres engañarle.
 • Calibra las básculas regularmente, si se corre la voz que engañas en el peso estás perdido.
 • Regala siempre algo a tus clientes. El regalo puede ser un video con recetas, moda o tendencias mientras esperan su turno o también una degustación de productos que quieras promocionar.
 • Atiende a los clientes con una sonrisa, ¡los clientes no tienen la culpa de que tengas un mal día!
 • Promociona tus productos y tu comercio en las redes sociales. Recuerda que si no estás en internet no existes. Comparte en las redes sociales consejos o videos, recuerda que deben estar relacionados con tu comercio. Posiblemente a tus clientes no les interesa que te lo pases muy bien en una paella familiar el fin de semana o que te vayas de viaje… lo que va a fidelizar a tus clientes son tus productos y/o servicios y no lo bien que te lo pasas cuando no estás trabajando.
 • Acuérdate de ellos cuando tengas un producto que sabes que les gusta y en fechas especiales. ¿Qué no tienes datos de tus clientes? ¡¡¡Pues deberías tenerlos!!!, si eres de aquellos que todavía gestionan con una libreta de espiral… la espiral te llevará a que pierdas clientes sin saber el motivo.
 • Debes mantener “caliente” el contacto con tus clientes enviándoles promociones personalizadas para que vengan a tu comercio.
 • Existen múltiples programas de gestión que integran todo lo que necesita tu establecimiento, son programas fáciles de utilizar y muy asequibles, que te van a ayudar a organizarte y a controlar tu establecimiento (productos, stocks, clientes, precios, márgenes…), además algunos de estos programas incluyen también la tarjeta de fidelización clientes, con esta herramienta podrás crear promociones para que tus clientes te tengan siempre como referencia de compra. Te invitamos a que veas el siguiente video y compruebes lo fácil que es informatizar tu comercio.
 • No te olvides de tus trabajadores. Los trabajadores también son clientes internos, si no les formas correctamente, les tratas con desprecio, les pones en ridículo o les rectificas delante de los clientes etc., los estas despreciando y con esta actitud los estas desmotivando lo cual se traducirá a que no realizaran su trabajo de forma relajada y seguro que rinden mucho menos de lo que lo harían si les tratases bien y les dieses herramientas para que puedan desarrollarse personal y profesionalmente. Fórmalos con regularidad tienes un crédito disponible que subvenciona la formación a los trabajadores anualmente, utilízalo, ¡Veras como aporta beneficios a tu comercio!. 

 

Si deseas más información sobre este tema contacta con nosotros en el teléfono 931875680 o por correo electrónico a la dirección  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

¿Quieres vender más y mejor? (2)

Lydia López

Lydia López, socia fundadora Aldetall 

¿Quieres vender más y mejor?

En el siguiente artículo te proponemos analizar la calidad del servicio para poder satisfacer las expectativas de los clientes durante la venta y la prestación de servicios adicionales.

La calidad del servicio en un pequeño comercio se pone de manifiesto desde que el cliente observa la publicidad de nuestro establecimiento o nuestro escaparate, entra en la tienda, evalúa los productos, recibe el asesoramiento y consejo de los dependientes hasta que paga los productos, los utiliza y le surgen dudas o realiza cualquier reclamación relacionada con los productos comprados.

 Los objetivos que se pretenden conseguir para vender más teniendo en cuenta la calidad de los productos y servicios son:

 • Mejorar la calidad del servicio prestado a los clientes.
 • Mejorar la gestión del establecimiento.
 • Mejorar la imagen del establecimiento ante los clientes.
 • Mejorar las competencias profesionales del personal.
 • Profesionalizar la gestión del establecimiento, potenciando el desarrollo del personal.
 • Proporcionar a los clientes una garantía de calidad del servicio que van a percibir.

En definitiva, para prestar un servicio de calidad en el comercio, es necesario cuidar todos los aspectos relacionados con el servicio que presta de cara a conseguir la satisfacción y fidelización de los clientes.

A continuación te damos algunos consejos para mejorar la calidad global de tu comercio en las áreas de cortesía, credibilidad, capacidad de respuesta, comprensión del cliente, fiabilidad, comunicación, seguridad, accesibilidad, instalaciones, equipos y mobiliario, envases y embalajes, documentos de venta, productos, imagen, competencias del personal y mejora continua.

¿Qué hay que hacer para conseguir un nivel de cortesía adecuado?

 • Mantener posturas y actitudes correctas
 • No se debe atosigar durante la compra
 • Mostrar respeto suficiente para proteger la intimidad de los clientes
 • No utilizar un tono de voz ni muy alto ni muy bajo
 • Ante clientes abusivos o problemáticos, tratar de calmar los ánimos y mostrar interés por el problema propuesto
 • No comer, ni beber, ni fumar, ni mascar chicle en presencia del cliente
 • Comprobar la autenticidad del dinero entregado con la debida discreción
 • No realizar ningún comentario de tipo personal, político, religioso
 • Mostrar respeto ante las quejas, reclamaciones y devoluciones planteadas por los clientes.

  ¿Qué hay que hacer para conseguir un nivel de credibilidad adecuado?

 • Dar una información veraz sobre los productos y Servicios ofertados.
 • La publicidad y las campañas promocionales no deben inducir a error o engaño.
 • Comprobar el funcionamiento de los productos y permitir a los clientes Examinarlos.
 • No presionar a los clientes a realizar una compra.
 • Cumplir con los compromisos establecidos por la Dirección.
 • Dar importancia a las quejas, reclamaciones o devoluciones efectuadas por los clientes.

¿Qué hay que hacer para conseguir un nivel de capacidad de respuesta adecuado?

 • Realizar una previsión de necesidades de compra de productos y servicios  adicionales adecuada a las demandas de los clientes.
 • No se debe alargar los plazos de entrega de los productos a los clientes.
 • Identificar las épocas y horas de mayor afluencia de clientes y realizar una previsión de las necesidades de personal.

¿Qué hay que hacer para conseguir un nivel de comprensión del cliente adecuado?

 • Poner atención en todo lo que el cliente exprese.
 • Los horarios de apertura no deben adaptarse a las necesidades del propietario, si no del cliente.
 • Anticiparse a las necesidades de los clientes y ofrecer Servicios adicionales  disponibles relacionados con el producto adquirido.
 • No ser escueto con la información que pide el consumidor. Comprobar que el cliente ha entendido la oferta.
 • Disponer de los Servicios complementarios que el cliente espera encontrar.
 • No obviar la definición concreta y precisa de aspectos, tales como: formas de pago, horarios de apertura, ofertas, etc.

¿Qué hay que hacer para conseguir un nivel de fiabilidad adecuado?

 • Los productos deben estar distribuidos en el comercio poniendo especial atención en que siempre se correspondan con los carteles identificativos.
 • No deben contener errores la publicidad y las campañas promocionales.
 • Para evitar errores en el servicio a domicilio, se debe tomar nota adecuadamente de todos los datos del cliente.
 • Durante el transporte, se deben proteger los productos para no deteriorarlos.
 • Cuando se realice una llamada telefónica al cliente, se debe controlar el nivel de ruido, la música y las conversaciones alrededor del teléfono para asegurar la calidad en la percepción del mensaje.
 • Durante la facturación y cobro, verificar el ticket para evitar errores y revisar que el cambio entregado al cliente sea correcto.
 • La Dirección del establecimiento debe comprobar que la información, muy especialmente en las Campañas Promocionales se ajusta a lo programado.
 • La Dirección del establecimiento debe evaluar los Servicios adicionales de forma periódica.

¿Qué hay que hacer para conseguir un nivel de comunicación adecuado?

 

Se debe anunciar visiblemente:

 • el horario comercial, los días festivos en los que permanecerá abierto
 • las rebajas, los saldos, las liquidaciones, las promociones.
 • los compromisos generales adquiridos con el cliente
 • los precios de los productos
 • los servicios adicionales con sus tarifas, plazos y Funcionamiento
 • las formas de pago y sus condiciones
 • cualquier cambio en la actividad comercial (obras, etc.)
 • la existencia de Hojas de Reclamaciones
 • la política del establecimiento sobre el acceso de animales.
 • No se debe proporcionar un exceso de información sobre los productos adaptándose en todo momento a las necesidades del cliente y utilizando un lenguaje que el cliente pueda entender.
 • En caso que se produzca una queja, una reclamación o una devolución, el personal debe las aclaraciones necesarias, informando al responsable para que se analice la incidencia/reclamación y se determinen las posibles acciones de mejora que evitaran que se vuelvan a producir futuras situaciones similares.
 • Obtener los datos de los clientes (siempre con su consentimiento) nos permitirá poder comunicarnos con ellos de forma regular para ofrecerles descuentos, información sobre campañas especiales, productos de temporada, nuevo catálogo…

¿Qué hay que hacer para conseguir un nivel de seguridad adecuado?

 • Cumplir con los requisitos legales aplicables para prevenir riesgos y accidentes durante la actividad de venta.
 • No pasar por alto la señalización de: escalones, rampas, bajos techos, suelo, mojado, etc.
 • Proteger los datos de carácter personal de los clientes.
 • No aceptar ninguna tarjeta de crédito sin comprobar la identidad del cliente.
 • Disponer de un sistema para la custodia de los bienes del cliente cuando no se permita su entrada.
 • En ningún caso se dejará de controlar en todo momento los documentos de identificación en el pago.

¿Qué hay que hacer para conseguir un nivel de accesibilidad adecuado?

 • Cumplir con la normativa referente al horario y a los días de apertura
 • Facilitar la movilidad de los clientes dentro del establecimiento
 • Permanecer cercano y atento a las necesidades del cliente
 • No mantener fuera del alcance del cliente los artículos expuestos en la sala de ventas, en la medida que la naturaleza del producto lo permita.
 • Ofrecer un trato personalizado a los clientes habituales.
 • Analizar las barreras arquitectónicas y eliminarlas en la medida de lo posible.

¿Qué hay que hacer para conseguir unas instalaciones adecuadas?

 • Dotarse unas instalaciones adaptadas a las necesidades del tipo de producto ofertado para que se pueda desarrollar convenientemente la actividad de venta.
 • No interferir en la atención al cliente ni molestarlo cuando se realice la limpieza, conservación y mantenimiento de las instalaciones.
 • Mantenerlas limpias, ordenadas y bien conservadas.
 • No mantener los artículos en el escaparate durante largo tiempo.
 • Cumplir la normativa vigente dirigida a garantizar la seguridad en el establecimiento.
 • No obviar la decoración y estética de las instalaciones, acorde al tipo de establecimiento.
 • Debe existir una temperatura y una iluminación adecuada, que permita apreciar las cualidades de los productos.
 • Limpiar y realizar un mantenimiento de la fachada y todos sus elementos (rótulos, escaparate, toldos y similares).

¿Qué hay que hacer para conseguir un equipo y mobiliario adecuado?

 • Dotarse de todos los necesarios para que se pueda desarrollar de forma adecuada la actividad de venta.
 • Que no impidan la accesibilidad de los clientes a los productos expuestos.
 • Mantenerlos limpias, ordenados, bien conservados y calibrados.
 • No interferir en la atención al cliente ni molestarlo cuando se realice la limpieza, conservación y mantenimiento de los mismos.
 • Cumplir la normativa aplicable para garantizar la seguridad en el establecimiento.
 • No olvidar que deben ser atractivos y su estética acorde con el tipo de establecimiento

¿Qué hay que hacer para conseguir envases y embalajes adecuados?

 • Deben ser adecuados en cuanto a tamaño y resistencia para todos los productos, y cómodos para el cliente.
 • Desarrollar un embalaje adecuado de los productos para regalo.

¿Qué hay que hacer para conseguir unos documentos de compra adecuados?

 • Se debe entregar ticket de compra y/o factura en cada venta. El documento contendrá los datos necesarios para identificar la operación (datos del establecimiento, fecha, descripción clara del producto, condiciones cambios y devolución…).
 • Entregar justificante de la operación cuando el pago se efectúe mediante tarjeta.

¿Qué hay que hacer para conseguir unos productos adecuados?

 • Garantizar el correcto estado de conservación, funcionalidad y seguridad de los productos.
 • Los productos deben estar siempre bien ordenados, limpios, correctamente envasados y embalados.
 • La manipulación de los productos se debe realizar cuidando las características y naturaleza del producto.
 • Debe existir una variedad de productos suficiente para satisfacer las necesidades de los clientes.
 • Se debe informar y comunicar a todo el personal los criterios para la ubicación correcta de los productos.

¿Qué hay que hacer para conseguir una imagen adecuada?

 • El vestuario del personal debe estar limpio, ser cuidado y acorde al tipo de establecimiento.
 • El personal debe ser claramente identificable.

 ¿Qué hay que hacer para conseguir una competencia profesional adecuada?

 • Conocer las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo.
 • Se debe disponer de los conocimientos, aptitudes y actitudes necesarias para atender las necesidades de los clientes.
 • Se debe realizar formación específica sobre las características de los productos que se venden
 • Identificar las necesidades de formación, planificar las acciones necesarias y asignar recursos necesarios para satisfacerlas. Ver catálogo de formación, todos los cursos de la plataforma son bonificables.

 MEJORA CONTINUA

Las necesidades y expectativas de los clientes son cambiantes. Los clientes cada vez están mejor informados y debido a la competitividad de cada sector así como a los avances técnicos, las Organizaciones deben mejorar continuamente para adaptarse al mercado y seguir siendo competitivos.

 La mejora continua debe plantearse como un objetivo permanente para el comercio, los grandes lo hacen y si el pequeño comercio se queda atrás pierde competitividad.

 ¿Qué hay que hacer para conseguir una mejora adecuada?

 • Definir un sistema de gestión de incidencias, quejas y reclamaciones.
 • No olvidar que las sugerencias y propuestas del personal del establecimiento son vitales para ofrecer un servicio de calidad.
 • Consultar periódicamente la opinión de los clientes para conocer su grado de satisfacción, detectar fallos y conocer las expectativas o productos que les gustaría encontrar en nuestro comercio.
 • Comunicar al personal las acciones de mejora a implantar y los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción cliente.
 • Aprovechar al máximo la información proporcionada por los clientes.

No se vende más el mejor producto o servicio, sino el que mejor se sabe vender, si tenemos en cuenta todos los puntos anteriores mejoraremos la calidad y venderemos más.

¿Crees que puedes mejorar alguno de los 7 puntos anteriores?, pues manos a la obra. ¡¡¡Venderás más y mejor!!!

Si te ha ayudado el articulo y ha despertado tu interes mejorar alguno de los puntos mencionados en el tef. 931875680 o en el correo Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.  podemos ayudarte.

Gracias!

Aquest lloc fa servir cookies, pròpies i de terceres entitats, per a finalitats estadístiques i d’anàlisi de la navegació dels usuaris a fi d’oferir-los un millor servei. Si vol conèixer més sobre les cookies i l’ús que en fem, consulti la nostra Política de Cookies. Si continua navegant per el nostre lloc web, entenem que vostè accepta les nostres cookies; recordi que sempre podrà deshabilitar-les i/o revocar el seu consentiment seguint les indicacions de la nostra Política de Cookies..